<button id="dacda"></button>

 • <em id="dacda"></em>
  <progress id="dacda"><track id="dacda"></track></progress>

   1. 【冷氏古代名人】西漢末時的郎中令泠褒

     中華冷氏網 2018年10月24日 冷崇總輯


              西漢末時的郎中令泠褒

        泠褒,西漢末時的郎中令,證據如下: 《漢書·卷八十六·何武王嘉師丹傳第五十六》:初,哀帝即位,成帝母稱太皇太后,成帝趙皇后稱皇太后,而上祖母傅太后與母丁后皆在國邸,自以定陶共王為稱。高昌侯董宏上書言:“秦莊襄王母本夏氏,而為華陽夫人所子,及即位后,俱稱太后。宜立定陶共王后為皇太后。”事下有司,時丹以左將軍與大司馬王莽共劾奏宏:“知皇太后尊之號,天下一統,而稱引亡秦以為比喻,詿誤圣朝,非所宜言,大不道。”上新立,謙讓,納用莽、丹言,免宏為庶人。傅太后大怒,要上欲必稱尊號,上于是追尊定陶共王為共皇帝,尊傅太后為共皇太后,丁后為共皇后。郎中令泠褒、黃門郎段猶等復奏言:“定陶共皇太后、共皇后皆不宜復引定陶蕃國之名以冠大號,車馬衣服宜皆稱皇之意,置吏二千石以下各供厥職,又宜為共皇立廟京師。”上復下其議,有司皆以為宜如褒、猶言。丹議獨曰:“圣王制禮取法于天地,故尊卑之禮明則人倫之序正,人倫之序正則乾坤得其位而陰陽順其節,人主與萬民俱蒙晁福。尊卑者,所以正天地之位,不可亂也。今定陶共皇太后、共皇后以定陶共為號者,母從子、妻從夫之義也。欲立官置吏,車服與太皇太后并,非所以明尊卑亡二上之義也。定陶共皇號謚已前定,義不得復改。《禮》:‘父為士,子為天子,祭以天子,其尸服以士服。’子亡爵父之義,尊父母也。為人后者為之子,故為所后服斬衰三年,而降其父母期,明尊本祖而重正統也。孝成皇帝圣恩深遠,故為共王立后,奉承祭祀,今共皇長為一國太祖,萬世不毀,恩義已備。陛下既繼體先帝,持重大宗,承宗廟天地社稷之祀,義不得復奉定陶共皇祭入其廟。今欲立廟于京師,而使臣下祭之,是無主也。又親盡當毀,空去一國太祖不墮之祀,而就無主當毀不正之禮,非所以尊厚共皇也。”丹由是浸不合上意。

     


    分享按鈕
    图片